top of page
0850 309 35 02
Profesyonel Bina Yönetimi
Adsız tasarım - 2023-01-22T213908.158.png

Site
Yönetim Hizmeti

Site Yönetimi

Konut yönetimi verimli, duyarlı ve adil olmalıdır. Mülklerin durumunu ve değerini korurken, sakinlerin ihtiyaçlarına ve güvenliğine öncelik vermelidir. Bu, sakinlerle etkili iletişim ve işbirliği, düzenli bakım ve denetimler, adil, şeffaf politikalar ve prosedürler uygulayarak başarılabilir. Ayrıca, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe de dikkat edilmelidir.

Bir site yönetim şirketi, ev sahipleri ve mülk sahipleri adına kiralık mülklerin yönetiminde uzmanlaşmış bir işletmedir. Genellikle boş pozisyonları ilan etmek, kiracıları taramak, kira toplamak ve bakım, onarımları yapmak gibi görevleri yerine getirirler. Bazı şirketler ayrıca mülk incelemeleri, tahliyeler ve yasal temsil gibi ek hizmetler de sağlar. Konut yönetim şirketleri genellikle kiralık mülklerinden uzakta yaşayan veya mülkü kendileri yönetecek zamanı veya uzmanlığı olmayan ev sahipleri ve mülk sahipleri tarafından kullanılır.

Site yönetimi, kiralık mülklerin bakımlı olması ve kiracıların memnun kalmasında önemli bir rol oynar. İyi bir Site yönetimi şirketi, ev sahiplerine ve mülk sahiplerine şu konularda yardımcı olabilir: Kira gelirini en üst düzeye çıkarın: Bir Site yönetim şirketi, boş pozisyonları etkili bir şekilde ilan ederek, kiracıları tarayarak ve uygun kira seviyeleri belirleyerek, mülklerin her zaman tamamen dolu olmasını ve ev sahiplerinin yatırımlarından mümkün olan en iyi getiriyi almasını sağlamaya yardımcı olabilir. Boşluk oranlarını en aza indirin: Bir Site yönetim şirketi, mülklerin etkin bir şekilde reklamını ve pazarlamasını yaparak, kiracıları tarayarak ve mülklerin her zaman iyi durumda olmasını sağlayarak boşluk oranlarını en aza indirmeye yardımcı olabilir. Stresi ve iş yükünü azaltın: Bir Site yönetim şirketi, kiracı iletişimi, kira toplama ve bakım gibi günlük görevleri yerine getirerek, ev sahiplerinin ve mülk sahiplerinin yükünü önemli miktarda alabilir. Yasalara ve düzenlemelere uygunluğu sağlayın: Bir konut yönetimi şirketi, ev sahiplerinin ve mülk sahiplerinin kiralık mülklerle ilgili tüm yerel, eyalet ve federal yasa ve yönetmeliklere uymasına yardımcı olabilir. Buna adil konut yasaları, bina kodları ve sağlık ve güvenlik düzenlemeleri dahildir. Profesyonel temsil sağlayın: Bir konut yönetim şirketi, ev sahibi ile kiracı arasında bir irtibat görevi görerek, yasal ihtilaflarda ve tahliye işlemlerinde ev sahibine profesyonel temsil sağlayabilir. Genel olarak konut yönetimi, mülkün bakımı, kiracı memnuniyeti ve bir kiralık mülkün genel başarısı için çok önemlidir.

ELZE

Entegre Tesis Yönetim Hizmeti

İhtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz.

Adsız tasarım (48).png

Özel Güvenlik Hizmeti

Bahçe Bakım / Peyzaj

Temizlik Hizmeti

Teknik Hizmetler

Havuz Bakım Hizmeti

Site Yönetim Şirketi

Site Yönetim Şirketi, Site Yönetimi ve Malikleri için çalışan veya doğrudan bir ev sahibi veya mülk sahibi tarafından istihdam edilen, kiralık mülklerin günlük operasyonlarını denetlemekten sorumlu olan bir profesyoneldir. Görevleri şunları içerebilir: Kiracıları tarama: Yönetim Şirketi geçmiş kontrolleri, kredi kontrolleri ve kiracı taramaları yapmaktan ve ardından mülk için en uygun kiracıları seçmekten sorumludur. Kira tahsilatı: Yönetim Şirketi, kiracılardan kirayı tahsil etmek, belirlenen hesaba yatırmak ve kiranın zamanında ödenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bakım ve Onarımlar: Yönetim Şirketi, mülk üzerindeki bakım ve onarımları denetlemekten ve mülkün iyi durumda tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Kiracı ilişkileri: Yönetim Şirketi, kiracılarla iyi ilişkilerin sürdürülmesinden, soruların cevaplanmasından ve ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesinden sorumludur. Yasal uyumluluk: Yönetim Şirketi, mülkün kiralık mülklerle ilgili tüm yerel, eyalet ve federal yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Defter tutma ve bütçeleme: Yönetim Şirketi, tüm gelir ve giderlerin doğru kayıtlarını tutmaktan ve mülk için bütçe oluşturmaktan sorumludur. Tahliyeler: Bazı durumlarda, Yönetim Şirketi tahliye işlemlerini ve tahliye bildirimlerini denetlemekten sorumlu olabilir. Bir Yönetim Şirketi, mülkün ve ev sahibinin veya mülk sahibinin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak, gerektiğinde diğer görevlerden de sorumlu olabilir. Site Yönetim Şirketinin rolü, bir kiralık mülkün sorunsuz çalışmasını sağlamak ve ev sahibi ile kiracılar arasında bir irtibat görevi görmektir. Kiralık mülkleri yöneten yasa ve yönetmelikleri iyi anlamalarının yanı sıra iyi iletişim ve kişilerarası becerilere sahip olmaları beklenir.

Aidat Nedir?

Aidatlar, bir kuruluşun üyeleri veya apartman, kat mülkiyeti topluluğu gibi bir konut kompleksinin sakinleri tarafından yapılan düzenli ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle kamu hizmetleri, sigorta, onarımlar ve ortak alan bakımı için ödeme yapmak veya mülkün bakım ve işletim maliyetlerini karşılamak için kullanılır. Aidatlar, topluluk etkinliklerini veya özel projeleri finanse etmek için de kullanılabilir. Bir konut yönetim şirketi söz konusu olduğunda, temizlik, asansörler, yüzme havuzu, güvenlik ve diğer olanaklar için ya da  ortak alanların bakımı için aidat ödemelerini kullanır. Aidatlar genellikle aylık veya yıllık olarak tahsil edilir.

Bütçe planı, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir süre için öngörülen gelir ve giderleri özetleyen bir belgedir. Bir kuruluşa, bir işletmeye veya bireye mali durumlarını etkili bir şekilde planlama ve yönetme konusunda yardımcı olan bir mali plandır.

Bütçe planları genellikle gelir, gider veya mali hedeflerdeki değişiklikleri yansıtmak için düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Bir kişi veya kuruluş, bir bütçe planı oluşturup ona bağlı kalarak mali durumları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve mali hedeflerine ulaşabilir.

Bütçe Planı

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat mülkiyeti yasası, bireylerin çok birimli bir bina veya kompleks içinde bireysel birimlere sahip olduğu ve ortak alanların ve olanakların mülkiyetini paylaştığı bir tür gayrimenkul olan kat mülkiyeti mülkiyetini ve işletilmesini düzenleyen yasa ve yönetmelikleri ifade eder. Bu yasalar yetki alanına göre değişir, ancak genellikle kat mülkiyeti birliğinin oluşturulması ve yönetimi, birim sahiplerinin hakları ve sorumlulukları ve birimlerin alım satım prosedürleri gibi konuları kapsar.

Bir konut yönetim planı, bir konut mülkünün veya mülklerinin yönetimi ve bakımı için politikaları, prosedürleri ve stratejileri özetleyen bir belgedir. Plan tipik olarak yönetim yapısı ve sorumlulukları, bütçe ve mali yönetim, bakım ve onarım protokolleri, kiracı ilişkileri ve iletişimi ve konut mülkünün yönetimi ile ilgili diğer ilgili bilgileri içerir. Plan, mülk yönetim ekibi için bir rehber olarak kullanılır ve mülkün iyi durumda olduğundan ve kiracıların ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilebilir ve güncellenebilir.

Site Yönetim
Planı 

Gelir - Gider

Gelir ve gider, bir işletmenin veya bireyin mali durumuna giren ve çıkan parayı ifade eden mali terimlerdir. Gelir, bir işletmenin veya bireyin satışlar, yatırımlar, ücretler ve kiralar gibi çeşitli kaynaklardan aldığı parayı ifade eder. İşletmenin veya bireyin hesabına giren pozitif nakit akışıdır. Gider, bir işletmenin veya bireyin malzeme, işçilik, kira ve vergiler gibi çeşitli kalemlere harcadığı parayı ifade eder. İşletmenin veya bireyin hesabından çıkan negatif nakit akışıdır. Gelir giderden fazla olduğunda, pozitif bir nakit akışı ve kârla sonuçlanır. Öte yandan, giderin gelirden fazla olması, olumsuz bir nakit akışına ve zarara neden olur. 

Kaliteli bir yaşam alanı için

Profesyonel Çözümler Sunuyoruz

Sürdürülebilirliğe önem vererek +10000 üzerinde kat malikine hizmet veren Elze Site ve Apartman Yönetim Hizmetleri, Huzurlu ve Güvenli ortamlar sağlamayı hedeflemektedir. Aylık +50 Milyonun üzerinde Bütçeyi Yöneten, +1300 Çalışanı ile Kaliteli yaşam taahhüt eden Elze Yönetim A.Ş müşterileri tarafından takdir toplayan ve Kalite Belgelerini almaya hak kazanan ender Firmalar arasında bulunmaktadır.

Site ve Apartman Yönetimi konusunda uzman kadrosu ve Teknolojik alt yapısı sayesinde farklılık yaratmayı başarmış, Hizmet kalitesinden ödün vermeden hedefine ilerleyen, gelişime açık, Global alanda sektör gelişmelerini takip eden modern ve kurumsal olarak kendini kanıtlamış profesyonel bir Yönetim Şirketidir.

Profesyonel Site Yönetimi

Toplu Yaşam alanlarında huzur ve güvenin sağlanması, kaliteli bir yaşam sürdürülmesi ve ödenen Aidatların karşılığının alınması en doğal haktır.

Bu düzenin sağlanması için Kurulan bir çok Site Yönetim Şirketi bulunmaktadır. Yönetim Şirketleri arasında  Profesyonel Site Yönetim Şirketi ile yola devam etmeniz bu ihtiyaçlarınızı fazlası ile karşılayacaktır.

Bina Yönetimi

Binalarda Yönetim Hizmeti için seçilen kişilerin asıl meslekleri farklı olduğundan, Yönetim Hizmeti sağlıklı bir şekilde sağlanamamaktadır. 

Binalarda meydana gelen sorunlar genellikle anlık müdahale edilmeden, uzun sürelerde giderilmektedir.

Bu da son derece can sıkıcı olmaktadır kat malikleri adına.

Profesyonel Hizmet alınması bu tür sorun yaşamanızı sonlandıracaktır.

Yönetim Asistanlığı

Yönetime İhtiyaç Duyulan Site, Bina, Rezidans, İş Merkezi, AVM gibi alanlarda, Kurulmuş olan Yönetim Kuruluna Asistanlık Hizmeti sağlıyoruz.

Taşeron Yönetimi, Bütçe Planı, Sözleşmeler vb. her alanda sizlere Asistanlık Hizmeti veriyoruz. 

Piyasa araştırmalarını sizin yerinize yapıyor, İş sürecini takip ediyoruz. Size sadece Faturayı ödemek düşüyor.

Plaza Yönetimi

Plazada ihtiyaç duyduğunuz tüm sistemi talep ettiğiniz şekilde kuruyor ve yönetiyoruz.

Karşılama, Kontrol, Düzen, Kayıt, Yangın, Güvenlik alanlarında Fizibilite çıkartıyoruz ve eksiklikleri birlikte gideriyoruz.

AVM Yönetimi

Kiracı Yönetimi, Kiralama İşlemleri, Otopark, Bakım, Onarım gibi konularda sizlerin çözüm ortağı oluyoruz.

Birimlerin sağlıklı bir şekilde işlevini sürdürebilmeleri için Denetim ve Eğitim konularında işi sıkı tutuyoruz.

İş Merkezi Yönetimi

İş Merkezlerinde Kiracı yönetimi konusunda gerekli olan tüm bilgi ve donanıma sahip ekiplerimiz ile, Yangın sisteminden, Kamera sistemlerine kadar tüm ayrıntıyı düşünüyoruz.

Şehir Park Alanı

NEDEN ELZE GROUP

Yeni Nesil Yönetim

Profesyonel Yönetim alanında her geçen gün Portföyünü genişleten  

Kurumsal Çözüm ortağınız

Siyah ve Beyaz Çerçeveli Ceylin Dj Logo (3).png

Rakamlarla Elze Group

1391

ÇALIŞAN

54

YÖNETİM EKİBİ

17

SOSYAL SORUMLULUK

PROJESİ

113

İŞ ORTAĞI

ELZE GROUP

HİZMET VERİLEN
SEKTÖRLER

 

Elze Group Bünyesinde yer alan Firmalar ve Hizmet verilen sektörler.

E (11).png

TESİS YÖNETİM

E (12).png

ÖZEL GÜVENLİK

E (15).png

    TEMİZLİK

Siyah ve Beyaz Çerçeveli Ceylin Dj Logo (300 × 300 piksel) (1).png

ELZE CATERİNG

KARİYER

Ekibimize katılacak yenilikçi yetenekler arıyoruz. Açık pozisyonlara bakın ve CV'nizi gönderin.

SİTE YÖNETİCİSİ

İstanbul

İstanbul Göktürk Bölgesinde bulunan 6 Blok 510 Dairesi, 17 Personeli bulunan Site Projemize, Yönetim Konusunda tecrübeli, Kanun çerçevesinde faaliyet gösterecek Yönetici arayışımız bulunmaktadır.

bottom of page