top of page

  • Çalışana Saygı

  • Çevreye Saygı

  • Yerel Yasalara Tam Uyum

  • Şeffaflık ve Dürüstlük

Hedefimiz; hizmet sektörüne getirdiğimiz, yeni kalite ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla; bizden hizmet alan müşterilerimiz ve çalışan personel açısından tercih edilen bir firma olmaktır.

Bu hedefimize; yüksek müşteri odaklılık, yüksek kalite, en iyi şekilde ve gerçek anlamda eğitilmiş personeller ile çalışarak; müşterilerimize şeffaflık-dürüstlük, çalışan hakları ve doğayı koruma amaçlı ulusal ve uluslararası yasalardan kaynaklanan yaptırımlara bağlılık göstererek ulaşırız.

Rekabetçiyiz; ancak rekabet yasalarına ve kurallarına uyarız.

Ticaretin rekabeti gerektiren her alanında doğruluk ve dürüstlük sınırları içinde yer alırız. Bunun dışında bir alternatif teklif etmeyiz; edilmişse kabul etmeyiz.

Her türlü ahlak kuralları bizim için vazgeçilmezdir.

Çalışanlarımız ve paydaşlarımız hassas konularda kendilerini daha güvende hissederler ve konunun ciddiyetle ele alındığından, misilleme ile karşılaşmayacaklarından ve gerçek anlamda çözüme kavuşturulacağından emin olurlar.

Gizlilik kurallarına tam olarak riayet ederiz.

Günlük faaliyetlerimizi sürdürürken paydaşlarımızla ilgili edindiğimiz ve kullanmak zorunda olduğumuz her türlü bilgiyi koruruz. Halka açık olmayan her türlü bilgi bizim için gizli niteliği taşır. Özel hayata saygı çerçevesinde özenle koruruz.

Saygı, her türlü faaliyetimizin merkezinde yer alır.

Sahip olduğumuz ilkelere ve ilişkilere bağlıyız, birbirimize ve tüm paydaşlarımıza saygı duyarız. Çeşitliliğe ve çalışanlarımızın düşüncelerine değer veririz. Faaliyet gösterdiğimiz dünyaya saygı duyarız. Bu amaçla düzenlenmiş yasalara ve kurallara özenle uyum sağlarız. Aldığımız her türlü kararın paydaşlarımız üzerindeki sonuçlarını dikkate alırız.

Çevresel Sorumluluk

Çalışanlarının ve müşterilerinin hayatını ve sağlıklarını korumanın doğal bir görev olduğu bilinciyle, mevcut kaynakları sorumluluk bilinciyle kullanmakta ve zararlı maddeler konusunda gerekli dikkati ve duyarlılığı gösteririz.

Birlikte iş yaptığımız çalışanların ve hizmet sağladığımız müşterilerimizin işyerlerinde ve yaşam alanlarında verdiğimiz hizmet nedeniyle hiçbir zaman tehlikeye düşmemesini sağlamak, doğa ve çevreye olan olumsuz etkileri asgariye indirmek ve mevcut kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmak, tüm şirket çalışanlarımızın ilk görevidir. Faaliyetlerimizin yürütülmesinde sürdürülebilirlik ve çevre uyumluluğuna etkilerini sürekli ön planda tutarız.

Konut, site ve tesis yönetiminde
Profesyonel çözümler sunar

Yakuplu Mahallesi

Hürriyet Bulvarı No:1 D:64

Skyport Rezidans 34520

Beylikdüzü / İstanbul

0850 309 35 02

0533 969 18 55

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page